flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn của Bộ GD-ĐT
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn của Bộ GD-ĐT

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn của Bộ GD-ĐT

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn và một số khối thi truyền thống.

Theo phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 mà Bộ Giáo dục đã công bố, phổ điểm của tát cả các bài thi, môn thi đã gần với phân phối chuẩn. Trong đó phổ điểm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học  có dạng phân phối chuẩn.


Từ kết quả của phổ điểm, đề thi năm nay đã có phân loại tốt và độ phân hóa rõ ràng, đánh giá sát năng lực của thí sinh, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra của kì thi.

Giá trị của điểm trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi, gần bằng với điểm trung vị, điều đó chứng tỏ tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Số lượng thí sinh có điểm trên trung bình của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 50 - 70% (ngoại trừ môn Lịch sử và Tiếng Anh). Điều này cho thấy phổ điểm được phân tán tương đối rộng, đánh giá đúng năng lực của các thí sinh, giảm thiểu đáng kể hiện tượng đoán mò trong các bài thi trắc nghiệm khách quan.

Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở phân tích sâu hơn về phổ điểm sẽ làm cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi THPTQG những năm tiếp theo ngày càng tốt hơn.

Phổ điểm thi THPT Quốc gia 2019 tất cả các môn của Bộ GD-ĐT

 

 

 

Phổ điểm một số môn thi truyền thống

Nguồn: Cao đẳng Dược Hà Nội tổng hợp