flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019 và những lưu ý bạn cần biết
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019 và những lưu ý bạn cần biết

Phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019 và những lưu ý bạn cần biết

Hiện nay Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố điểm thi THPT Quốc gia 2019. Để việc phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia thành công và đạt hiệu quả tốt nhất, các bạn cần nắm được những thông tin quan trọng bao gồm: thủ tục, quy trình phúc khảo; thời gian cũng như nguyên tắc lấy điểm sau khi phúc khảo.

Sau khi biết điểm thi, nếu cảm thấy số điểm mình đạt được chưa thỏa đáng các thí sinh cần nhanh chóng là đơn phúc khảo theo đúng yêu cầu và quy định của Bộ GD&ĐT.

1. Quy định về thời gian phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia

Đúng theo kế hoạch, ngày 11/7 Bộ GD&ĐT đã công bố điểm. Theo đó, thí sinh sẽ có thời gian là 10 ngày để nộp đơn phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia, từ ngày 11 đến 20 tháng 7. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo. Tất cả các thí sinh đều có quyền phúc khảo điểm thi của mình.

Ngày 30-7, Sở GD-ĐT các tỉnh sẽ sẽ hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp cho thí sinh sau phúc khảo. Chậm nhất ngày 1-8, sở phải cập nhật điểm thi sau phúc khảo của thí sinh vào phần mềm quản lý thi của Bộ GD-ĐT.

Những lưu ý khi phúc khảo điểm thi

2. Nộp đơn phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia ở đâu?

Tại Điều 30 của Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT đã quy định cụ thể: thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó. Nói cách khác đó chính là trường phổ thông - nơi các em đăng ký dự thi. 

Sau đó, các đơn vị đăng ký dự thi sẽ cập nhật vào phần mềm quản lý thi, gửi danh sách đề nghị phúc khảo bài thi trắc nghiệm và tự luận cho Sở Giáo dục để Sở tập hợp, gửi danh sách đến các hội đồng thi.

3. Nguyên tắc phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia và lấy điểm sau phúc khảo

Đối với bài thi tự luận

- Hai cán bộ chấm độc lập trên một bài thi và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh.

- Nếu kết quả chấm của hai cán bộ phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo. Nếu kết quả chấm của hai cán bộ có sự chênh lệch thì rút bài thi giao cho Trưởng ban phúc khảo tổ chức cho cán bộ thứ ba chấm trực tiếp trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác.

 - Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ lệch nhau thì Trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

Nguyên tắc phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia 2019

Đối với bài thi trắc nghiệm

- Việc chấm lại được thực hiện khi có mặt đầy đủ thành viên của tổ chấm phúc khảo và bộ phận giám sát. 

- Điểm chấm lại của Tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.

Năm 2019, các trường ĐH sẽ thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 từ ngày 3/8, công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 6-8. Vì vậy, khi có điểm thi sau phúc khảo các thí sinh cần nhanh chóng nộp hồ sơ xét tuyển theo đúng nguyện vọng của mình.

Với các thí sinh có nguyện vọng theo học khối ngành Cao đẳng Dược Hà Nội cần lưu ý thời gian xét tuyển như sau:

Đợt 1: từ 15/7 đến 30/7/2019 - Ngày 1/8 công bố kết quả.
Đợt 2: từ 1/8 đến 15/8/2019 - Ngày 16/8 công bố kết quả.
Đợt 3: từ 16/8 đến 31/8/2019 - Ngày 1/9 công bố kết quả.

Cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp