flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Hướng dẫn cách điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Hướng dẫn cách điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Hướng dẫn cách điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Theo quy định, thay đổi nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển chỉ dành cho những thí sinh muốn tăng số lượng nguyện vọng so với số nguyện vọng đăng ký ban đầu.

Trong kỳ thi THPT năm 2018, sau khi biết kết quả thi, từ ngày 19/7/2018 thí sinh sẽ có quyền điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển 1 lần theo 1 trong 2 hình thức: điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến hoặc điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển.


Khi điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh phải nộp trực tiếp tại điểm thu nhận hồ sơ

Với hình thức điều chỉnh bằng phương thức trực tuyến: thí sinh chỉ có thể điều chỉnh thứ tự hoặc xóa bớt nguyện vọng xét tuyển và không được tăng số lượng nguyện vọng xét tuyển. ( Thời gian điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 19/7 đến 17h ngày 26/7/2018)

Xem thêm: Hướng dẫn cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

Với hình thức điều chỉnh bằng phiếu đăng ký xét tuyển: Thí sinh có thể tăng số lựng nguyện vọng so với số nguyện vọng xét tuyển đã đăng ký ban đầu. ( Tời gian xét tuyển từ ngày 19/7 đến 17h ngày 28/7/2018)

Hướng dẫn cách điền phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển:

Khi điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển, thí sinh phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký xét tuyển và nộp trực tiếp tại điểm thu nhận hồ sơ kèm theo một khoản lệ phí cho số nguyện vọng đăng ký xét tuyển thêm theo quy định.

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển như sau:

 
Mẫu phiếu điều chính nguyện vọng xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp

Thí sinh sẽ phải điền thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên 2 phiếu, một phiếu thí sinh sẽ nộp cho nơi tiếp nhận hồ sơ, 1 phiếu thí sinh giữ lại để đối chiếu nếu sau này có xảy ra sai sót.

Trong phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển có 8 mục khác nhau, thí sinh cần ghi chính xác tất cả những thông tin đó. Cụ thể:

Phần thông tin các nhân

Phần này bao gồm 6 mục: thí sinh cần ghi chính xác và thống nhất với phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng.

Phần thông tin dùng để xét tuyển vào Đại  học, Cao đẳng, Trung cấp

Mục 7: Nếu có điều chỉnh khu vực ưu tiên hoặc đối tượng ưu tiên thì đánh dấu X vào phần "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên". Thay đổi “Khu vực ưu tiên tuyển sinh” thì điền mã tương ứng với khu vực ưu tiên của thí sinh. Thay đổi “Đối tượng ưu tiên” thì điền các ký hiệu từ 01 đến 07 phù hợp với đối tượng ưu tiên mà thí sinh được hưởng. Nếu không có thay đổi gì thì bỏ trống.

Mục 8: Nội dụng các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh (Thí sinh cần ghi đầy đủ tất cả thông tin nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển từ cột 1 đến cột 5)

Sau ghi ghi đầy đủ các thông tin về nguyện vọng xét tuyển từ cột 1 đến cột 5, thí sinh hãy so sánh với thông tin đã đăng ký khi làm thủ tục dự thi nếu có thay đổi thì ghi vào cột 6 “ Nội dung đã thay đổi”. Cụ thể như sau:

  • Ghi số 0 tại cột 6 cùng hàng nếu không thay đổi nội dung và thứ tự nguyện vọng đã đăng ký
  • Ghi số thứ tự nguyện vọng cũ tại cột 6 cùng hàng nếu giữ nguyên các nội dung khác và điều chỉnh thứ tự nguyên vọng xét tuyển
  • Ghi TĐ tại cột 6 cùng hàng nếu có những thay đổi khác.


Bảng nội dung điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển mới và cũ

Sau khi nộp hồ sơ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (bằng phiếu), thí sinh có thể kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và đề nghị điều chỉnh nếu có sai sót trước 17h ngày 30/7/2018 tại điểm tiếp nhận hồ sơ.

Nguồn: Cao đẳng Dược Hà Nội