flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

[BIẾN LỚN] Tất cả các môn thi trắc nghiệm ở Hà Giang đều bị sửa điểm
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • [BIẾN LỚN] Tất cả các môn thi trắc nghiệm ở Hà Giang đều bị sửa điểm

[BIẾN LỚN] Tất cả các môn thi trắc nghiệm ở Hà Giang đều bị sửa điểm

Ngày 15/7/2018, Bộ  giáo dục và Đào tạo đã thành lập hội đồng chấm thẩm định kết quả THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Về cơ bản thì kết quả thi của thí sinh không có sự thay đổi nhiều nhưng cũng có không ít bài thi có kết quả thẩm định thấp hơn so với kết quả đã được công bố trước đó.

Theo kết quả của hội đồng thẩm định thì kết quả của môn ngữ văn là chính xác và không xuất hiện sự gian lận, điểm thi của thí sinh là hoàn toàn chính xác.


Tất cả các môn thi trắc nghiệm ở Hà Giang đều bị sửa điểm

Với những môn thi trắc nghiệm có dấu hiệu nâng điểm cho thí sinh. Bằng những biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ hội đồng chấm thẩm định đã phát hiện ra những dấu hiệu điểm cao bất thường cụ thể với từng môn như sau:

  • Môn Vật Lý: Có 85 bài thi đã chênh lên từ 1 đến 7,75 điểm ( Điểm đã công bố là 8,75; điểm chuẩn tẩm định là 1)
  • Môn Toán: Có 102 bài thi đã chênh lên từ 1 đến 8 điểm ( Điểm đã công bố là 9; điểm chuẩn tẩm định là 1)
  • Môn Hóa học: Có 56 bài thi đã chênh lên từ 1 đến 8,75 điểm ( Điểm đã công bố là 9,5; điểm chuẩn tẩm định là 0,75)
  • Môn Sinh học: Có 8 bài thi đã chênh lên từ 1 đến 4,25 điểm ( Điểm đã công bố là 9; điểm chuẩn tẩm định là 4,75)
  • Môn Địa lý: Có 3 bài thi đã chênh lên từ 1,25 đến 3 điểm ( Điểm đã công bố là 9; điểm chuẩn tẩm định là 6)
  • Môn Tiếng anh: Có 52 bài thi đã chênh lên từ 1,4 đến 7,8 điểm ( Điểm đã công bố là 9; điểm chuẩn tẩm định là 1,2)

Có tất cả 114 thí sinh, với hơn 330 bài thi có tổng điểm đã công bố chênh lên hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lên hơn 20 điểm so với điểm chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh có tổng điểm được làm tăng lên đến 26,8 điểm, thậm chí 29,95 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Qua quá trinhg thẩm định, cũng có những bài thi có điểm số cao hơn so với kết quả đã công bố từ 0,2 đến 1 điểm. Đặc biệt là có 3 bài thi môn Giáo dục công dân có điểm chấm thẩm định tăng hơn 5,75 điểm so với kết quả đã công bố.

Khi chấm thi, hành vi nâng điểm cho thí sinh đã vi phạm rất nghiêm trọng quy chế thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo kiên quyết chỉ đạo các đơn vị sử lý nghiên các cá nhân, tập thể có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật để đảm bảo kỷ cương, tính công bằng nghiêm túc trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và làm gương cho những mùa tuyển sinh tiếp theo.