flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Hướng dẫn làm hồ sơ chứng chỉ hành nghề dược

Hướng dẫn làm hồ sơ chứng chỉ hành nghề dược

 

Những quy định và điều kiện cần thiết để xin giấy phép hành nghề dược

Điều kiện xin cấp phép

- Chứng chỉ hành nghề dược chỉ cấp cho những người đã hoàn thành khóa học liên quan đến ngành nghề và tùy theo yêu cầu đối với từng hình thức kinh doanh thuốc. Người xin cấp chứng chỉ phải tốt nghiệp: Đại học dược, cao đẳng dược, trung cấp dược… Các loại văn bằng đã được quy định do Bộ Y Tế và phải phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội ở từng địa phương.

- Chủ nhà thuốc trực thuộc TW, thành phố, thị xã, tỉnh phải thời gian thực hành có ít nhất là 02 năm tại các cơ sở dược hợp pháp. Đối với dược sĩ tốt nghiệp đại học hệ chuyên tu được cấp chứng chỉ hành nghề ngay sau khi tốt nghiệp
(Quy định tại Điều 15 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP).

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược được bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo mẫu do Bộ Y tế quy định.
- Bản sao có chứng thực các văn bằng chuyên môn.
- Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp theo mẫu do Bộ Y tế quy định.
- Bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân nếu hồ sơ gửi bằng đường bưu điện hoặc bản chụp và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu nếu hồ sơ nộp trực tiếp.
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng.
- 02 ảnh chân dung cỡ 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất.
(Quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP)

Thời hạn giải quyết
- Đối với hồ sơ không hợp lệ thì trong 03 ngày cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi trả lại hồ sơ cho cá nhân nộp hồ sơ.
- Đối với hồ sơ hợp lệ thì trong 30 ngày làm việc cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tổ chức thẩm định và cấp chứng chỉ hành nghề dược.
- Theo các văn bản quy phạm pháp luật, luật dược (Nghị định số 79/2006/NĐ-CP; Nghị định số 89/2012/NĐ-CP).

Nơi nộp hồ sơ
- Sở Y tế
- Bộ Y tế, đối với cá nhân đăng ký hành nghề dược có vốn đầu tư nước ngoài
(Quy định tại khoản 3 Điều 11 Luật Dược)

Nguồn: dangkykinhdoanh.gov.vn