• Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 qua phân tích số liệu

Kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 qua phân tích số liệu

 

Kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016 đã được phân tích số liệu và tổng hợp. Thông tin về kết quả phổ điểm thí sinh ở đợt 1 này như sau.