flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Quy định các bước phúc khảo bài thi thpt Quốc gia 2016

Quy định các bước phúc khảo bài thi thpt Quốc gia 2016

Các thí sinh cần biết quy định các bước phúc khảo bài thi thpt Quốc gia 2016 nếu thấy điểm bài thi thấp hơn dự kiến.

 

Đôi khi chỉ với 0,25 cũng sẽ ảnh hưởng đến việc đỗ trượt tốt nghiệp, đại học và cao đẳng. Do vậy, mỗi thí sinh cần phải cân nhắc xem nên chấm điểm phúc khảo hay không. Quy định chấm phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2016 có những điểm mới so với kỳ thi năm ngoái:


1. Lệ phí và thời gian nhận phúc khảo bài thi
Trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm, các đơn vị sẽ tiến hành tiếp nhận đơn phúc khảo và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến hội đồng thi.
Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, thí sinh không phải trả phí khi nộp đơn phúc khảo (năm 2015 là 30.000 đồng/môn)

2. Đơn phúc khảo nộp ở đâu?
Năm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép nộp đơn phúc khảo ở nhiều nơi. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi ở đâu có thể nộp đơn xin phúc khảo tại đó.

Lưu ý : Quyền phúc khảo dành cho mọi thí sinh dự thi THPT quốc gia 2016. Trong đơn phúc khảo, thí sinh cần ghi rõ họ tên, ngày sinh, số báo danh, cụm thi, môn muốn phúc khảo…

3. Mẫu đơn phúc khảo bài thi có thể viết tay hoặc tải trên mạng

Thí sinh có thể tự viết tay với đầy đủ các mục như dưới hoặc có thể liên hệ các địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi nhận mẫu đơn


Thí sinh có thể tải mẫu đơn về tại đây


4. Quy trình chấm phúc khảo.
Được chia làm 2 vòng độc lập: bài thi tự luận được phúc khảo sẽ do hai cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định chấm hai vòng độc lập, và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý.

Xem thông tin Hướng dẫn cách xét tuyển vào đại học cao đẳng bằng điểm thi năm 2016

5. Công nhận điểm phúc khảo như thế nào?

Kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận do Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý. Hai lần chấm phúc khảo có kết quả đều giống nhau thì giao bài thi cho Trưởng Ban Phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức. Kết quả phúc khảo sẽ được trả trong vòng 15 ngày sau khi hết hạn nhận đơn.

Bài thi phúc khảo có điểm lệch so với chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trong trường hợp lệch so với chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản).

Trường cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.