flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Trắc nghiệm có đáp án phần khảo sát hàm số môn Toán

Trắc nghiệm có đáp án phần khảo sát hàm số môn Toán

 

Chia sẻ trắc nghiệm có đáp án phần khảo sát hàm số môn Toán. Để căn cứ vào đó, các em sẽ có được thêm những kiến thức bổ ích cho bản thân mình.


Nhiều khả năng môn Toán ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sẽ chuyển sang thi theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi. Đó là dự thảo mà Bộ giáo dục đã báo cáo với Chính phủ, thông tin chính thức sẽ đươc thông báo trong thời gian tới đây. Để chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới, học sinh lớp 12 cần rèn luyện giải nhanh các bài tập môn Toán với đề trắc nghiệm.

Mời các bạn theo dõi và làm thử đề dưới đây

 

I. Đồ thị có một điểm uốn.

II. Hàm số không có cực đại và cực tiểu.

III. Điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị

Mệnh đề nào đúng:

A. Chỉ I và II          B. Chỉ II và III.       C. Chỉ I và III.         D. Cả I, II, III.

 

Câu 14: Đặc điểm của đồ thị hàm số bậc ba là:

A. Luôn có trục đối xứng

B. Nhận đường thẳng nối hai cực trị làm trục đối xứng.

C. Luôn có tâm đối xứng.

D. Luôn nhận điểm cực trị làm tâm đối xứng.

 

 

 

Câu 4: 

Đáp án: D. m < 2  m > 6

Câu 5:

Đáp án: A. -3 + 4√2

Câu 6:

Đáp án: C. Chỉ I và III.

Câu 7:

Đáp án: B. y = 3x

Câu 8:

Đáp án: D. Cả ba hàm số A, B, C

Câu 9:

Đáp án: A. (0; 5)

Câu 10:

Đáp án: D. 1 hay -2

Câu 11:

Đáp án: B

Câu 12:

Đáp số: B. m<1.

Câu 13:

Đáp số: A. (-1; -1) và (-3; 7)

Câu 14: 

Đáp án: C. Luôn có tâm đối xứng.

Câu 15:

Đáp án: B.

Trường cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.