flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Công bố chính thức phương án thi THPT Quốc gia 2017

Công bố chính thức phương án thi THPT Quốc gia 2017

 

Chiều ngày 28/9 Bộ GD&ĐT đã có buổi họp báo công bố chính thức các nội dung trong phương án thi THPT Quốc gia 2017.


Thứ trưởng Bùi Văn Ga chủ trì cuộc họp này. Năm 2017 sẽ căn cứ trên kết quả điểm thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH – CD chính quy. 

Cao đẳng Dược Hà Nội tổng hợp những thông tin quan trọng thí sinh dự thi năm sau cần chú ý :

I. Tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

 

Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức một cụm thi do sở GDĐT chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các điểm thi được bố trí đảm bảo tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp. 

Sở GD&ĐT các tỉnh bố trí cán bộ thực hiện các khâu tổ chức thi theo quy chế. 

Bộ GD&ĐT cử cán bộ, giảng viên từ các đại học, học viện, trường ĐH, CĐ đến các tỉnh để phối hợp, hỗ trợ tổ chức thi. 

Hình thức thi, cấu trúc đề thi và thời gian làm bài 
Bài thi:
Tổ chức thi 5 bài, gồm 3 bài thi độc lập: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 2 bài thi tổ hợp: Khoa học Tự nhiên (tổ hợp Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổ hợp Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với Giao dục THPT; tổ hợp Lịch sử, Địa lí đối với GDTX). 

Các bài thi tổ hợp có điểm từng môn thành phần (phục vụ xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo khối thi truyền thống) và điểm toàn bài thi (phục vụ xét công nhộn tổt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ theo tổ hợp môn thi, bài thi mới). 

Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên (KHTN) và Khoa học xã hội (KHXH) thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu TLTN được chấm bằng phần mềm máy tính; Bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận. 

Đề thi: Đề thi gồm các câu hỏi ở các cấp độ cơ bản, phục vụ mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT và các câu hỏi phân hóa phục vụ mục đích xét tuyển ĐH, CĐ. 
Đề thi cho mỗi môn thành phần của các bài thi KHTN, KHXH có 40 câu hỏi trắc nghiệm; đề thi của bài thi Toán, bài thi Ngoại ngữ có 50 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án trả lời với duy nhất 1 phương án trả lời đúng. 

Đề thi bài thi Ngữ văn có phần Đọc hiểu và phần Làm văn. 

Thời gian làm bài thi:

Mỗi môn thành phần của các bài thi tổ hợp KHTN, KHXH: 50 phút; Bài thi Ngữ văn: 120 phút; Bài thi Toán: 90 phút; Bài thi Ngoại ngữ: 60 phút. 


Quy định về đăng ký dự thi THPT Quốc gia 2017 
Đăng ký bài thi theo mục đích dự thi: 

Thí sinh giáo dục THPT thi 4 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, gồm 3 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 bài thi tự chọn (KHTN hoặc KHXH). Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật. Thí sinh có thể dự thi cả 5 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT. 
Thí sinh GDTX thi 3 bài để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT gồm 2 bài thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 1 bài thi tự chọn (KHTN hoặc KHXH). Thí sinh có thể dự thi cả 4 bài thi; điểm bài thi tự chọn nào cao hơn sẽ được tính để xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh có thể thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng. 

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào ĐH, CĐ chọn thi các bài thi hoặc các môn thành phần cùa bài thi KHTN hoặc KHXH, phù hợp với tổ hợp bài thi môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của các trường ĐH, CĐ.

Thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH CĐ hệ chính quy năm 2017 theo quy định trong đề án tuyển sính của các trường. 

Nội dung
ôn tập thi THPT Quốc gia 2017

Năm 2017, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 12 cấp THPT; năm 2018, nội dung thi nằm trong Chương trình lớp 11 và lớp 12 cấp THPT; từ năm 2019 trở đi, nội dung thi nằm trong Chương trình cấp THPT.

Lịch thi:

Tổ chức thi 2 ngày trong tháng 6 năm 2017

Ngày thứ nhất: Buổi sáng: Thi Ngữ văn và Ngoại ngữ; Buổi chiều: Thi Toán.

Ngày thứ hai: Buổi sáng: Thi bài thi KHTN; Buổi chiều: Thi bài thi KHXH.

Công bố kết quả thi và cấp Giấy chứng nhận kết quả thi

Sở GD&ĐT cập nhật kết quả thi lên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chung của Bộ GDĐT, công bố kết quả thi và cấp cho mỗi thí sinh 1 Giấy chứng nhận kết quả thi.

Điều kiện xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017

Kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh GDTX) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Phương thức tính điểm xét tốt nghiệp: điểm các bài thi tốt nghiệp và điểm trung bình cả năm lóp 12 có tỷ lệ tương ứng 50 : 50. 

Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (theo thang 10 điểm): 1,0 điểm; Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm. 

Quản lý cơ sở dữ liệu thi THPT Quốc gia 2017

Các thông tin đăng ký dự thi THPT quốc gia của thí sinh được cập nhật vào hệ thống quản lý dữ liệu chung của Bộ GD&ĐT. Mỗi thí sinh được cung cấp một mã số thí sinh và tài khoản để kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả thi THPT quốc gia, kết quả tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ.

Sở GD&ĐT sử dụng cơ sở dữ liệu chung để tổ chức thi và xét công nhận tôt nghiệp THPT cho thí sinh; cập nhật lên hệ thống kết quả học tập THPT, kết quả thi THPT quốc gia và kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Các trường ĐH, CĐ truy cập, khai thác dữ liệu phục vụ công tác tuyên sinh.II.Quy định về tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy, đảm bảo quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học; các trường ĐH, CĐ xây dựng và công bố công khai dề án tự chủ tuyển sinh theo Quy chế; Các trường có thể tuyển sinh 1 hoặc 2 kỳ trong năm.
Xét tuyển dựa vào kết quả các bài thi THPT quốc gia

Các trường công bố công khai tổ hợp các bài thi, môn thi của Kỳ thi THPT quốc gia được sử dụng để xét tuyển vào các ngành của trường trước khi thí sinh đăng ký dự thi và chỉ tiêu dành cho các tổ hợp xét tuyển khác nhau; trong đó, dành ít nhất 25% chỉ tiêu để xét tuyển theo các khối thi truyền thống (A, A1, B, C, D).

Sau khi có kết quả thi, thí sinh được phép đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển vào ngành/trường ĐH, CĐ sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 

Bộ GD&ĐT sử dụng phần mềm quản lý tuyển sinh để xác định danh sách thí sinh trúng tuyển với 1 nguyện vọng phù hợp nhất của thí sinh; công khai danh sách để các trường tham khảo, làm căn cứ. Các trường có thể cân đối, điều chỉnh dựa vào các điều kiện thực tế của trường đã nêu trong đề án tự chủ tuyển sinh để quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức. 

Trong thời hạn quy định của trường, thí sinh trúng tuyển phải khẳng định nhập học tại trường; trường cập nhật sớm nhất danh sách thí sinh đã khẳng định nhập học lên hệ thống quản lý dữ liệu chung để các trường khác cùng biết. 

Việc xét tuyển có thể được thực hiện nhiều đợt trong thời gian quy định của kỳ tuyển sinh và theo yêu cầu
riêng của các trường. 

-Việc sơ tuyển dựa vào kết quá kỳ thi THPT quốc gia hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh

Nếu sử dụng kết quả thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập ở cấp THPT để sơ tuyển, các trường có thể tổ chức thi năng khiếu, thi đánh giá năng lực chuyên biệt của thí sinh với các hình thức phù hợp, đảm bảo không để xảy ra tình trạng luyện thi tràn lau với điều kiện phải công khai đề thi minh họa của bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, phương thức thi và cách tính điểm xét tuyển. 

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
 

Các trường thông báo cụ thể điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (lớp 12 hoặc cả 3 năm học cấp THPT). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định trong đề án tự chủ tuyển sinh đã được công bố. 

Phối hợp nhiều phương thức tuyển sinh

Các trường có thể chọn một hoặc kết hợp nhiều phương thức tuyển sinh nêu trên và quy định rõ trong đề án tự chủ tuyển sinh; đồng thời, công bố công khai chỉ tiêu xét tuyển dối với mỗi phương thức tuyển sinh.