Đáp án đề thi minh họa các môn thi THPT Quốc gia 2017

 

Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi minh họa THPT Quốc gia năm 2017 nhằm giúp thí sinh thử sức và nắm được cách ra đề thi. Cao đẳng Dược xin gửi đến các bạn Đáp án tất cả các môn.


Sau đây là đáp án mà chuyên trang tuyển sinh cao đẳng Y Dược Hà Nội đã tổng hợp

Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc Gia 2017 môn Toán

1 D 2 C 3B 4D 5A 6A 7C 8B 9D 10C 11A 12B 13B 14A 15C 16B 17D 18A 19C 20D 21A 22A 23A 24C 25C 26C 27A 28D 29D 30A 31B 32B 33C 34C 35A 36D 37D 38B 39D 40C 41A 42B 43D 44A 45C 46B 47A 48D 49B 50B

Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2017 Tiếng anh

1 B 2A 3B 4C 5B 6C 7D 8C 9A 10C 11D 12D 13A 14A 15A 16D 17D 18B 19A 20C 21B 22D 23C 24A 25B 26B 27D 28C 29C 30A 31A 32A 33C 34C 35B 36C 37C 38D 39B 40D 41B 42B 43A 44D 45A 46C 47C 48B 49C 50D

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Sinh học

1 B 2B 3B 4A 5C 6D 7B 8B 9A 10C 11C 12C 13B 14D 15A 16B 17C 18A 19A 20C 21C 22A 23B 24A 25A 26C 27A 28B 29C 30B 31A 32A 33C 34B 35B 36A 37B 38A 39B 40C

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Hóa học

1 D 2C 3A 4B 5A 6C 7A 8D 9D 10B 11C 12C 13B 14B 15A 16D 17C 18A 19B 20C 21B 22A 23D 24D 25C 26B 27D 28A 29A 30B 31C 32B 33D 34A 35A 36D 37C 38D 39D 40A

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Vật lý 

1 D 2A 3A 4A 5A 6B 7D 8C 9D 10C 11B 12D 13D 14B 15C 16A 17C 18A 19A 20D 21C 22C 23A 24D 25C 26B 27A 28A 29A 30D 31C 32C 33D 34A 35C 36C 37D 38A 39A 40A

Đáp án đề thi minh họa 2107 môn Lịch sử 

1 B 2 C 3A 4B 5A 6D 7B 8B 9A 10B 11B 12C 13A 14D 15A 16D 17B 18A 19A 20C 21D 22B 23A 24A 25A 26C 27A 28C 29C 30C 31A 32D 33B 34B 35A 36A 37B 38B 39A 40C

Đáp án đề thi minh họa 2017 môn Địa lý 

1 B 2 A 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9C 10A 11B 12A 13D 14C 15B 16A 17B 18C 19D 20C 21B 22D 23A 24C 25B 26A 27D 28C 29A 30D 31B 32C 33A 34C 35B 36D 37B 38D 39A 40B

Tiếp tục cập nhật ….