flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Các trường cao đẳng Y Dược năm 2017 sẽ thay đổi quy chế tuyển sinh
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Các trường cao đẳng Y Dược năm 2017 sẽ thay đổi quy chế tuyển sinh

Các trường cao đẳng Y Dược năm 2017 sẽ thay đổi quy chế tuyển sinh

 

Các trường cao đẳng Y Dược năm 2017 sẽ tuyển sinh theo quy chế mới do đã được chuyển giao quyền quản lý giáo dục sang Bộ LĐTB&XH.

 

 


Bộ Giáo dục đã chính thức bàn giao hơn 200 trường cao đẳng và hơn 300 trường trung cấp chuyên nghiệp đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về quản lý Nhà nước. Kể từ 9/11 tất cả các trường trung cấp và cao đẳng trong hệ thống giáo dục Quốc dân (ngoại trừ các trường sư phạm) sẽ thuộc sự quản lý của Bộ LĐTB&XH.

Như vậy các trường Cao đẳng Y dược sẽ tuyển sinh theo quy chế mới do Bộ LĐTB&XH ban hành phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp kể từ năm 2017.


 

Chương trình đào tạo Y Dược của các trường Cao đẳng Y tế từ niên khóa 2017 trở đi cũng sẽ theo của Bộ LĐ -TB-XH, cấp Bằng Cao đẳng thuộc Giáo dục nghề nghiệp.

Vấn đề liên thông cao đẳng Dược

Từ năm 2017 việc tuyển sinh liên thông Cao đẳng – Đại học Y Dược, đối với sinh viên học theo chương trình đào tạo thuộc Giáo dục nghề nghiệp sẽ không theo quy chế tuyển sinh liên thông của Bộ GD&ĐT mà thực hiện theo quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan quản lý giáo dục sẽ xây dựng dự thảo quy chế đào tạo liên thông giữa các trình độ đào tạo của Giáo dục nghề nghiệp với các trình độ của Giáo dục Đại học trình Thủ tướng ban hành vào năm 2017.


Tin tuyển sinh : caodangduochanoi.edu.vn