flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Đề thi chưa được công bố được coi là tài liệu tối mật?
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Đề thi chưa được công bố được coi là tài liệu tối mật?

Đề thi chưa được công bố được coi là tài liệu tối mật?

Theo như kết quả điều tra từ phòng công tác tuyển sinh cao đẳng Dược Hà Nội trường cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì danh mục tài liệu được coi là tối mật này bao gồm đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án và thang điểm của kỳ thi THPT Quốc gia chưa được công bố. Đó là những tài liệu tối mật phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh hàng năm.

Thí sinh dự thi cần lưu ý về Quy định điều kiện được tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2017


Ngoài ra trong danh mục này còn có các công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp có lợi ích đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quản lý bởi Bộ Giáo dục và Đào mà chưa công bố hay không công bố là tài liệu tối mật. 

 


Thí sinh trao đổi bài làm sau giờ thi

Ngoài ra còn phải kể tới trong danh mục này đề thi chính thức, đề dự bị, đáp án, thang điểm bài thi, địa điểm ra đề thi, địa điểm sao in đề thi và cả các tài liệu liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa được công bố.

Liên quan đến kỳ thi tuyển dụng viên chức của ngành giáo dục, thi thăng hạng viên chức ngành chưa được công bố như đề chính thức, đề thi dự bị, bài thi, đáp án và các loại tài liệu chưa được công bố cũng được coi là tài liệu tối mật.