flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 của các trường Bộ Giáo dục sẽ kiểm tra
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 của các trường Bộ Giáo dục sẽ kiểm tra

Chỉ tiêu tuyển sinh 2017 của các trường Bộ Giáo dục sẽ kiểm tra

Theo thông tin mà phòng công tác tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội trường cao đẳng Y khoa Phạm Ngọc Thạch ghi nhận thì mới đây Bộ Giáo dục đã yêu cầu các trường nộp báo cáo thống kê về năm học 2016-2017 và báo cáo về điều kiện xác định chỉ tiêu, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2017.

Đối với các trường đại học, học viện, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ phải thực hiện việc báo cáo các điều kiện xác định chỉ tiêu và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 theo quy định ở Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015.

Về vấn đề dư thừa giáo viên hiện nay, Bộ Giáo dục đang triển khai rà soát, xây dựng Đề án về quy hoạch lại mạng lưới cơ sở đào tạo sư phạm theo xu hướng giảm đầu mối các cơ sở đào tạo và sẽ có lộ trình cắt giảm chỉ tiêu đào tạo sư phạm. Vậy nên chỉ tiêu sư phạm năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản hướng dẫn riêng đối với các cơ sở này. 

Còn vẫn đề xác định chỉ tiêu tuyển sinh, các cơ sở đào tạo đại học thực hiện báo cáo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên cơ hữu. Ngoài ra gửi kèm minh chứng về danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu theo từng khối ngành, trình độ đào tạo và danh sách bảng lương của đội ngũ giảng viên cơ hữu tính đến thời điểm tháng 12/2016 (riêng các trường công lập gửi kèm xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội).

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu trên cơ sở các điều kiện đảm bảo chất lượng và thông báo kiểm tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở đào tạo.

Những cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế, Bộ GD&ĐT sẽ có văn bản đề nghị xác định lại chỉ tiêu tuyển sinh.

10 ngày kể từ thời điểm Bộ Giáo dục có văn bản thông báo, các cơ sở đào tạo nếu không tự xác định lại chỉ tiêu thì Bộ sẽ thông báo chỉ tiêu tuyển sinh theo đúng năng lực của cơ sở đào tạo và công bố các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh của đơn vị đó lên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.