flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Đề án tuyển sinh chính thức đại học Dược hà nội năm 2017
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Đề án tuyển sinh chính thức đại học Dược hà nội năm 2017

Đề án tuyển sinh chính thức đại học Dược hà nội năm 2017

 

 

 

Đại học Dược Hà Nội mới đây đã công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2017, giúp các thí sinh cập nhật được chỉ tiêu, điều kiện nhận ĐKXT và điểm chuẩn trường ĐH Dược hàng năm.

 

 

Theo đặc thù của ngành và theo điều kiện quy định tại Điều 6 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trường Đại học Dược Hà Nội không tuyển các thí sinh dị tật, khuyết tật chân tay.


Chi tiết thông tin tuyển sinh Đại học Dược Hà Nội năm 2017

Nhà trường tuyển sinh trên phạm vị cả nước với các thí sinh đáp ứng điều kiện đã nêu phía trên.

Trường tuyển sinh ngành Dược học với 600 chỉ tiêu