flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Dự thảo chương trình giáo dục từ 2018 học sinh không cần thi THPT?
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Dự thảo chương trình giáo dục từ 2018 học sinh không cần thi THPT?

Dự thảo chương trình giáo dục từ 2018 học sinh không cần thi THPT?

 

Quy định về xét tốt nghiệp THPT đã có những thay đổi theo như dự thảo của chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng từ năm 2018.

Quy định về việc xét tốt nghiệp THPT là một điểm mới đáng chú ý nhất trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới lần này.

Đây là điểm mới đáng chú ý trong dự thảo của chương trình giáo dục phổ thông về quy định xét tốt nghiệp mà ban tư vấn tuyển sinh cao đẳng Y Dược đã cập nhật. Nếu chính thức được áp dụng, các em học sinh sẽ giảm bớt đi phần nào gánh nặng trong việc thi cử cuối cấp.

Ba hình thức đánh giá mà Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông đưa ra:

Thứ nhất: Giáo viên phụ trách môn học tổ chức thực hiện dựa trên kết quả đánh giá của giáo viên, phụ huynh, bản thân học sinh và của các học sinh khác trong tổ, trong lớp theo hình thức đánh giá thường xuyên.

Thứ hai: Đánh giá định kỳ do cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện. Học sinh hoàn thành các môn học, tích lũy đủ kết quả đánh giá theo quy định của Bộ GD&ĐT được cấp bằng tốt nghiệp.

Thứ ba: Cấp quốc gia, cấp địa phương sẽ đánh giá trên diện rộng do tổ chức kiểm định chất lượng cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tổ chức để phục vụ công tác quản lý các hoạt động dạy học, phát triển chương trình và nâng cao chất lượng giáo dục.


 

Từ 2018 học sinh không cần thi THPT

Như vậy từ 2018, để được cấp bằng tốt nghiệp THPT, học sinh sẽ không cần vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia như hiện nay mà việc này sẽ được thực hiện thông qua việc đánh giá định kỳ của các trường THPT.

Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới GS Nguyễn Minh Thuyết cho biết lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã phân công Vụ Giáo dục trung học chủ trì, phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Ban Phát triển chương trình nghiên cứu, đã đề xuất một lộ trình đổi mới đánh giá kết quả giáo dục và xét tốt nghiệp khi cấp THPT triển khai chương trình mới này.

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới được công bố lần này để lấy tham khảo ý kiến rộng rãi trong xã hội. Sau đó, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp thu ý kiến và công bố chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức và áp dụng từ năm học 2018 - 2019.

Dự thảo với những quy định đã nêu ở trên đang được công bố để lấy tham khảo ý kiến rộng rãi trong xã hội. Quy định chính thức sẽ được công bố và áp dụng từ năm học 2018 – 2019 sau khi Bộ GD&ĐT thảo luận và tiếp thu ý kiến.

Trường cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tổng hợp.