flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Kết quả thi THPT Quốc gia 2017 được công bố khi nào?

Kết quả thi THPT Quốc gia 2017 được công bố khi nào?

Website Thisinh.thithptquocgia.edu.vn tra cứu điểm thi THPT2017
Vì sao Y Dược giỏi nhất còn nhiều nhất kinh tế?


Lịch thi THPT Quốc gia năm 2017 đã được diễn ra sớm hơn so với năm trước, chính bởi vậy mà rất nhiều thí sinh đặt câu hỏi khi nào sẽ có kết quả thi THPT Quốc gia. Như thông tin tổ tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược tại Hà Nội thì dự kiến ngày 7/7/2017 Bộ GD-ĐT sẽ công bố kết quả thi THPT Quốc gia.


Điểm xét tốt nghiệp THPT Quốc gia 2017 được tính như thế nào?

Theo quy chế thi THPT Quốc gia, điểm xét tốt nghiệp THPT gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của Quy chế thi, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.


Cách tính điểm xét tốt nghiệp năm 2017 sẽ kết hợp sử dụng kết quả điểm 4 bài thi (đối với thí sinh Giáo dục THPT) hoặc 3 bài thi tốt nghiệp (đối với thí sinh Giáo dục Thường xuyên) với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Cụ thể như sau: Điểm xét tốt nghiệp (ĐXTN) năm 2017 - Điểm đỗ tốt nghiệp được tính theo công thức như sau:


 


Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 và Điểm xét tốt nghiệp được lấy đến hai chữ số thập phân, do phần mềm máy tính tự động thực hiện.

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật từ mức huỷ bài thi trở lên, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Ngoài ra các thí sinh cần hết sức lưu ý về các Trường hợp không được xét tốt nghiệp.


Về quy định mức điểm liệt năm 2017:

- Điểm liệt của mỗi bài thi độc lập (thang 10 điểm): 1,0 điểm.

- Điểm liệt của mỗi môn thành phần (theo thang 10 điểm) của các bài thi tổ hợp: 1,0 điểm.

Để được tính đỗ tốt nghiệp thì điểm tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên. Trong trường hợp điểm xét tốt nghiệp dưới 5 sẽ không thi lại lần 2, lần 3 mà phải đợi thi lại vào năm sau.