flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Chính phủ quản lý “chặt” giá thuốc tây với Nghị định 54/2017/NĐ-CP được ban hành
  • Trang chủ »
  • Tin Y Dược »
  • Chính phủ quản lý “chặt” giá thuốc tây với Nghị định 54/2017/NĐ-CP được ban hành

Chính phủ quản lý “chặt” giá thuốc tây với Nghị định 54/2017/NĐ-CP được ban hành

Nghị định mới được Chính phủ ban hành 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết hơn về Luật Dược, có một số quy định sát sao nhằm “dẹp loạn” giá thuốc trên thị trường.

Đại học không phải con đường duy nhất để thành công ngành Dược 

• Công cụ nhận diện thuốc ISO mới trong ngành Dược

Điều kiện và thủ tục được cấp chứng chỉ hành nghề Dược

Qua tiếp thu một số ý kiến, nhiều người dân khi đi mua thuốc đã thấy có những mức giá khác nhau ở mỗi nhà thuốc, không phải địa chỉ nào cũng có mức giá tốt bởi đã có những nơi “chặt chém” người mua.

Mục đích của Nghị định mới này ban hành nhằm giúp người dân được mua thuốc tây với  mức giá hợp lý hơn, minh bạch hơn. Chương VIII trong Nghị định này đã quy định cụ thể  các biện pháp để quản lý giá thuốc.  

Những biện pháp quản lý giá thuốc được quy định tại Nghị định 54/2017/NĐ-CP bao gồm: Kê khai, kê khai lại giá thuốc; niêm yết giá thuốc, quy định về thặng số bán lẻ của các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đấu thầu mua thuốc, đàm phán giá thuốc và các biện pháp bình ổn giá thuốc.  

Ngoài ra Nghị định này còn quy định về Chứng chỉ hành nghề dược; kinh doanh dược; xuất khẩu, nhập khẩu thuốc… Đối tượng áp dụng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến dược tại Việt Nam.

 

 

Giá thuốc sẽ được quản lý sát sao hơn

 

Một số điểm đáng lưu lý về kê khai giá thuốc trong Nghị định

Nghị định nêu rõ, cơ sở kinh doanh dược có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai, kê khai lại giá thuốc và các quy định khác về quản lý giá thuốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá kê khai, kê khai lại và tính chính xác của các số liệu, tài liệu báo cáo, thông tin do cơ sở cung cấp. 

Cơ sở kinh doanh dược không được bán thuốc khi chưa có giá kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế do chính cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đặt gia công, cơ sở nhập khẩu thuốc đó đã kê khai, kê khai lại. Cơ sở kinh doanh dược không  được bán buôn, bán lẻ thuốc cao hơn mức giá kê khai, kê khai lại được công bố. 

Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản thông báo cho cơ sở kinh doanh dược kiến nghị xem xét lại mức giá của mặt hàng thuốc do cơ sở đã kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ sở phải có văn bản phản hồi kèm theo các tài liệu liên quan để thuyết minh về tính hợp lý của mức giá kê khai hoặc điều chỉnh giá kê khai, kê khai lại về mức hợp lý. Sau thời hạn trên, cơ sở không có văn bản phản hồi thì mức giá kê khai, kê khai lại đã công bố không còn giá trị và sẽ bị rút khỏi Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc không được bán cao hơn giá do cơ sở đã niêm yết.

Quy định thặng số bán lẻ từ 2-15%

Nghị định cũng quy định rõ về thặng số bán lẻ của cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

Tính theo công thức:

Giá bán lẻ = Giá mua vào + Mức thặng số bán lẻ (%) × Giá mua vào.

Yêu cầu về mức thặng số bán lẻ tối đa của các cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 15%;

- Với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 1.000 đồng đến 5.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 10%;

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 5.000 đồng đến 100.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 7%;

- Với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất từ trên 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 5%;

- Đối với thuốc có giá mua tính trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất trên 1.000.000 đồng, mức thặng số bán lẻ tối đa là 2%. 

Ban tuyển sinh Cao đẳng Dược Hà Nội - Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch trích dẫn nội dung từ Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.