Quy định cách làm tròn điểm ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Bộ Giáo dục đã quy định cụ thể về cách làm tròn điểm thi ở năm 2017, qua đó các thí sinh theo dõi để tính được điểm chính xác.

Bộ Giáo dục quy định cách làm tròn điểm ở kỳ thi THPT Quốc gia 2017

1. Ở bài thi trắc nghiệm: Chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi.

2. Với bài thi tự luận: Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25; không quy tròn điểm.

Khi có kết quả thi, điểm của thí sinh sẽ được cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét

 

Cách làm tròn điểm:

Điểm xét tuyển đại học 2017 được làm tròn đến 0,25. Điểm xét tuyển được làm tròn đến 0,25, cộng với điểm ưu tiên đối tuợng, khu vực.

Ví dụ Khi xét tuyển vào ngành bất kỳ thì cộng điểm của 3 môn theo yêu cầu của ngành  (không nhân hệ số môn nào cả) sau đó cộng với điểm khu vực và điểm ưu tiên. Điểm tổng đó sẽ được làm tròn đến 2 số thập phân sau đó làm tròn theo bước 0,25.

Nguyên tắc làm tròn theo bước nhảy 0,25 là lấy bước nhảy này chia 2 là 0,125. Nếu điểm dưới dưới mức này thì sẽ rơi xuống mức dưới, nếu từ mức này trở lên thì sẽ nâng lên mức trên.

Ví dụ cụ thể:

Từ 16.88 - 17.12 thành 17.00
Từ 17.13 - 17.24 thành 17.25
Từ 17.26 - 17.37 thành 17.25
Từ 17.38 - 17.49 thành 17.50
Từ 17.51 - 17.62 thành 17.50
Từ 17.63 - 17.74 thành 17.75
Từ 17.76 - 17.87 thành 17.75
Từ 17.88 - 17.99 thành 18.00

17.63 = 17.50+0.13. Con số 0.13 vượt hơn chặn giữa của bước 0.25 là 0.125 nên điểm đó được tăng thêm 1 bước: 17.50+0.25=17.75

17.625 làm tròn về 2 số thập phân thành 17.63 sau đó làm tròn theo bước 0.25 thành 17.75.

17.624 làm tròn về 2 số thập phân thành 17.62 sau đó làm tròn theo bước 0.25 thành 17.50 (vì khoảng cách giữa 17.62 với 17.50 là 0.12 < 0.125 nên bị giữ ở mức dưới).

Thông tin được ban tuyển sinh Y Dược cập nhật tại website: caodangduochanoi.edu.vn. Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng ngành Y Dược hãy truy cập trang chủ.