flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Quy định điểm chênh lệch từ 0,25 sẽ được điều chỉnh lại kết quả
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Quy định điểm chênh lệch từ 0,25 sẽ được điều chỉnh lại kết quả

Quy định điểm chênh lệch từ 0,25 sẽ được điều chỉnh lại kết quả

Theo quy chế thi THPT Quốc gia 2017, bài thi tự luận có điểm phúc khảo chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh thay đổi.

Như quy chế thi THPT Quốc gia mà Trường Cao đẳng Dược Hà Nội cập nhật thì mọi thí sinh đều được quyền phúc khảo bài thi, đăng ký dự thi ở đâu thí sinh nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Quy định về phúc khảo bài thi năm 2017

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu đến hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Việc tổ chức chấm lại bài thi tự luận theo hướng dẫn chấm, bảo đảm đúng nguyên tắc 2 cán bộ chấm thi chấm độc lập trên một bài thi.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh theo điểm chấm phúc khảo.Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Các bước chấm lại bài thi trắc nghiệm

Việc chấm lại bài thi trắc nghiệm được thực hiện theo các bước sau: Khi có mặt đầy đủ thành viên của tổ chấm phúc khảo, bộ phận giám sát, tổ chấm phúc khảo tiến hành mở niêm phong và rút bài phúc khảo.

Thành viên tổ chấm phúc khảo và bộ phận giám sát sẽ đối chiếu từng câu trả lời đã tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm với kết quả tệp đã quét lưu trong máy tính.

Nếu có những sai lệch, phải in phiếu chấm (từ phần mềm chấm thi) trước và sau khi sửa để lưu làm hồ sơ, xác định nguyên nhân dẫn đến sự sai lệch.

Bài thi sau khi đối chiếu xong phải được niêm phong lại, bộ phận giám sát và thành viên tổ chấm phúc khảo cùng ký niêm phong; sau đó được lưu giữ theo quy định.

Kết thúc việc chấm phúc khảo, tổ chấm phúc khảo lập biên bản tổng kết, có chữ ký của tất cả các thành viên và bộ phận giám sát. 

Nếu điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước thì điểm phúc khảo là điểm mới của bài thi.

Trong khi tiến hành các công việc liên quan đến phúc khảo phải có ít nhất từ hai người trở lên. Tuyệt đối giữ bí mật về quan hệ giữa số báo danh với số phách và không được ghép đầu phách.

Thông tin được trang tuyển sinh Y Dược caodangduochanoi.edu.vn cập nhật từ Bộ Giáo dục.