flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Phổ điểm thi chính thức năm 2017 đã được Bộ Giáo dục công bố
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Phổ điểm thi chính thức năm 2017 đã được Bộ Giáo dục công bố

Phổ điểm thi chính thức năm 2017 đã được Bộ Giáo dục công bố

 

Bộ Giáo dục mới đây đã phân tích và chính thức công bố phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2017.

Bộ GD-ĐT đã công bố biểu đồ phân tích dạng phổ điểm thi THPT Quốc gia năm 2017. Thông số thống kê, kết quả cho thấy, dạng phổ điểm của tất cả các bài thi, môn thi gần với phân phối chuẩn.

Qua thống kê phổ điểm, nhận thấy các đề thi đánh giá sát với chuẩn đầu ra chương trình lớp 12 của các môn học, phân loại, phân hóa rõ ràng, sát thực năng lực của thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xét tuyển vào các trường đại học trong năm 2017.

Theo kết quả phân tích, hầu hết các bài thi, môn thi đều có điểm trung bình từ khoảng 4,5 – 6,5 điểm, giá trị của điểm trung bình gần sát với điểm trung vị, điều đó chứng minh tính chuẩn hóa của các đề thi trong kỳ thi THPTQG năm 2017.

Ở một số bài thi, môn thi, có nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối (10 điểm) nhưng chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và những tỉnh có truyền thống về thành tích trong học tập.

1, Phổ điểm môn Toán năm 2017

2, Phổ điểm môn Văn năm 2017

3, Phổ điểm môn Văn năm 2017

4, Phổ điểm môn Hóa năm 2017

5, Phổ điểm môn Sinh năm 2017

6, Phổ điểm môn Sử năm 2017

7, Phổ điểm môn Địa Lý năm 2017

8, Phổ điểm môn Giáo dục công dân năm 2017

9, Phổ điểm môn Tiếng Anh năm 2017

Điểm cao, điểm tuyệt đối cũng nhiều nhưng số lượng thí sinh đạt điểm 0 và điểm nhỏ hơn hoặc bằng 1 (điểm liệt) cũng tương đối lớn và có hầu hết ở các bài thi, môn thi. Điểm trung bình dưới 5 của hầu hết các bài thi, môn thi đều chiếm tỉ lệ khoảng từ 40 – 60%.

Qua kết quả phân tích này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xây dựng, hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, phục vụ kì thi THPT Quốc gia những năm tiếp theo tốt hơn nữa.

Phổ điểm thi năm 2017 được trang tuyển sinh Y Dược caodangduochanoi.edu.vn cập nhật từ Bộ Giáo dục.