flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của 18 trường Quân đội
  • Trang chủ »
  • Tin tức »
  • Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của 18 trường Quân đội

Điểm chuẩn chính thức năm 2017 của 18 trường Quân đội

Chiều ngày 30/7, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã quy định điểm chuẩn tuyển sinh vào các trường Quân đội năm 2017.


Chiều ngày 30/7, Trung tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ký quyêt định số 22/QĐ-TSQS quy định điểm chuẩn tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2017.

 

Điểm chuẩn năm 2017 của 18 trường quân đội như sau: 

Tên trường/Đối tượng

Tổ hợp

Điểm trúng tuyển

Ghi chú

 
 
 

 1. HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

27.50

Thí sinh mức 27,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 9,50.

 

Thí sinh Nam miền Nam

25.25

Thí sinh mức 25,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,20.

 

Thí sinh Nữ miền Bắc

30.00

   

Thí sinh Nữ miền Nam

28.75

Thí sinh mức 28,75 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 9,60.

 

 2. HỌC VIỆN QUÂN Y

   

Tổ hợp A00

       

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

29.00

Thí sinh mức 29,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa  ≥ 9,50.

 

Thí sinh Nam miền Nam

27.25

Thí sinh mức 27,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,75.

 

Thí sinh Nữ miền Bắc

29.50

   

Thí sinh Nữ miền Nam

30.00

   

Tổ hợp B00

       

Thí sinh Nam miền Bắc

B00

27.75

Thí sinh mức 27,75 điểm:
Điểm môn Sinh  ≥ 9,50.

 

Thí sinh Nam miền Nam

27.00

Thí sinh mức 27,00 điểm:
Điểm môn Sinh  ≥ 9,00.

 

Thí sinh Nữ miền Bắc

30.00

   

Thí sinh Nữ miền Nam

29.00

Thí sinh mức 29,00 điểm:
Điểm môn Sinh  ≥ 9,00.

 

 3. HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

   

a) Ngành Ngôn ngữ Anh

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D01

25.00

Thí sinh mức 25,00 điểm:
Điểm môn Tiếng Anh  ≥ 9,60.

 

Thí sinh Nam miền Nam

23.25

   

Thí sinh nữ

29.00

   

b) Ngành Ngôn ngữ Nga

       

Xét tiếng Anh

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D01

18.25

   

Thí sinh nữ

25.75

   

Xét tiếng Nga

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D02

19.50

   

Thí sinh nữ

27.50

   

c) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

       

Xét tiếng Anh

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D01

18.75

   

Thí sinh Nam miền Nam

17.75

   

Thí sinh nữ

27.75

   

Xét tiếng Trung

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D04

23.75

   

Thí sinh nữ

27.25

   

d) Ngành Quan hệ Quốc tế

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D01

18.00

   

Thí sinh nữ

26.25

   

đ) Ngành Trinh sát Kỹ thuật

       

Nam miền Bắc

A00,
A01

25.50

   

Nam miền Nam

25.50

   

 4. HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

   

a) Ngành Biên phòng

       

Tổ hợp C00

       

Thí sinh Nam miền Bắc

C00

28.50

Thí sinh mức 28,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,50.

 

Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

27.25

   

Thí sinh Nam Quân khu 5

26.75

Thí sinh mức 26,75 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00.

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00.

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

C00

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 5,50.

 

Tổ hợp A01

       

Thí sinh Nam miền Bắc

A01

24.50

   

Thí sinh Nam Quân khu 5

23.00

   

Thí sinh Nam Quân khu 7

23.25

   

Thí sinh Nam Quân khu 9

19.00

   

b) Ngành Luật

       

Tổ hợp C00

       

Thí sinh Nam miền Bắc

C00

28.25

Thí sinh mức 28,25 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 8,00.

 

Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

27.00

Thí sinh mức 27,00 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,00.

 

Thí sinh Nam Quân khu 5

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,50.

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

25.50

Thí sinh mức 25,50 điểm:
Điểm môn Văn  ≥ 7,25.

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

25.75

Thí sinh mức 25,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  ≥ 9,00.

 

Tổ hợp A01

       

Thí sinh Nam miền Bắc

A01

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,80.

 

Thí sính Nam Quân khu 5

22.75

   

Thí sinh Nam Quân khu 7

22.50

Thí sinh mức 22,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,60.

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

18.50

   

 5. HỌC VIỆN HẬU CẦN

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

26.25

Thí sinh mức 26,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,80.

 

Thí sinh Nam miền Nam

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,25.

 

 6. HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG - KHÔNG QUÂN

   

a) Ngành Kỹ thuật hàng không

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

26.75

Thí sinh mức 26,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,00.

 

Thí sinh Nam miền Nam

23.25

Thí sinh mức 23,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,20

 

b) Ngành Chỉ huy tham mưu PK-KQ

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

25.00

Thí sinh mức 25,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,40.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,25.

 

Thí sinh Nam miền Nam

21.50

Thí sinh mức 21,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,00.

 

 7. HỌC VIỆN HẢI QUÂN

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

25.00

   

Thí sinh Nam miền Nam

22.50

Thí sinh mức 22,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,20.

 

 8. TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ

   

Tổ hợp C00

       

Thí sinh Nam miền Bắc

C00

28.00

Thí sinh mức 28,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 8,75.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  ≥ 8,75.

 

Thí sinh Nam miền Nam

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Văn  ≥ 7,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Sử  ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Địa  ≥ 9,50.

 

Tổ hợp A00

       

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

26.50

Thí sinh mức 26,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,20.

 

Thí sinh Nam miền Nam

23.00

   

Tổ hợp D01

       

Thí sinh Nam miền Bắc

D01

20.00

   

Thí sinh Nam miền Nam

18.00

   

 9. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

   

Thí sinh Nam

A00,
A01

25.50

Thí sinh mức 25,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,00.

 

 10. TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

   

Thí sinh Nam Quân khu 4
(Quảng Trị và TT-Huế)

A00

23.50

Thí sinh mức 23,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,60.

 

Thí sinh Nam Quân khu 5

24.00

Thí sinh mức 24,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 9,00.

 

Thí sinh Nam Quân khu 7

23.25

Thí sinh mức 23,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,60.

 

Thí sinh Nam Quân khu 9

23.75

Thí sinh mức 23,75 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,20.

 

 11. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

24.25

Thí sinh mức 24,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,80.

 

Thí sinh Nam miền Nam

20.25

Thí sinh mức 20,25 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,20.

 

 12. TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH

       

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

23.50

Thí sinh mức 23,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,00

 

Thí sinh Nam miền Nam

22.00

Thí sinh mức 22,00 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 6,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 6,75.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 7,00.

 

 13. TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

24.50

Thí sinh mức 24,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,80.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 8,25.

 

Thí sinh Nam miền Nam

23.50

Thí sinh mức 23,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 7,60.

 

 14. TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

   

Sĩ quan CHTM Không quân

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

22.75

Thí sinh mức 22,75 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,20.

 

Thí sinh Nam miền Nam

19.25

   

 15. TRƯỜNG SĨ QUAN TĂNG THIẾT GIÁP

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

24.50

Thí sinh mức 24,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 8,60.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,25.

 

Thí sinh Nam miền Nam

17.50

Thí sinh mức 17,50 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 5,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 5,50.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa  ≥ 5,75.

 

 16. TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

23.25

   

Thí sinh Nam miền Nam

21.75

Thí sinh mức 21,75 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 7,20.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,75.

 

 17. TRƯỜNG SĨ QUAN PHÒNG HOÁ

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00

23.75

Thí sinh mức 23,75 điểm:
Điểm môn Hóa  ≥ 7,75.

 

Thí sinh Nam miền Nam

17.50

   

 18. TRƯỜNG SĨ QUAN KỸ THUẬT QUÂN SỰ

   

Thí sinh Nam miền Bắc

A00,
A01

26.25

Thí sinh mức 26,25 điểm:
Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán  ≥ 9,00.
Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý  ≥ 7,75.
Tiêu chí phụ 3: Điểm môn Hóa (tiếng Anh) ≥ 8,50.

 

Thí sinh Nam miền Nam

25.50

Thí sinh mức 25,50 điểm:
Điểm môn Toán  ≥ 8,40.

 


Xem điểm chuẩn năm 2017 của tất cả các trường Đại học Tại Đây

Phòng tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Khoa Phạm Ngọc Thạch.

Địa chỉ: Phòng 201 nhà C ( Tầng 2) - số 290 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội

Tư vấn tuyển sinh: 096.153.9898 - 093.156.9898

Website: caodangduochanoi.edu.vn