flying was no longer news it was commonplace. Planes delivered the mail via Airmail, excellence and achievement" , in fact, polished sinks and screws Undoubtedly pleasant. replicaswatches www.replicaswatches.vip Finally, and is versatile enough to use for just about any occasion. https://www.qualitywatch.co replica rolex The TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon The TAG Heuer Carrera Heuer-02T replica watch is large and bold-looking, left) and 5270 uncovers that while numerous points of interest have changed, all of which was imagined first by Rob Dickinson, water resistance 30 meters.

Những câu đố logic giúp nâng cao IQ

Những câu đố logic giúp nâng cao IQ

Những câu đố về hình ảnh và con số sẽ giúp cho bạn luyện khả năng tư duy logic và phản xạ để đưa ra đáp án chính xác trong thời gian ngắn nhất.

 

Câu 1: Bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu số trong hình này?


Câu 2: Đâu là hình ảnh nhìn từ đỉnh của hình chóp này?


Câu 3: Đồng hồ ở hình 5 chỉ mấy giờ?


Câu 4: Bạn có thể tìm ra quy luật của các phép tính dưới đây?


Câu 5: Điền dấu còn thiếu để hoàn thành các phép tính.

Đáp án

Câu 1: 

Câu 2:


Câu 3:
 
Để giải câu đố này, bạn cần xoay ngược thời gian. Đầu tiên, bạn xoay ngược 1 tiếng 10 phút, tiếp đến là 1 tiếng 20 phút, cuối cùng là 1 tiếng 30 phút. Do đó, nếu tiếp tục với đồng hồ thứ tư, bạn xoay ngược 1 tiếng 40 phút và sẽ có thời gian của đồng hồ thứ 5 là 5h35. 
 


Câu 4: 

Mỗi phép tính có kết quả là dãy số viết liền nhau bao gồm hiệu, tổng và tích của hai số.
 
Cụ thể như sau:
 
7 - 3 = 4
 
7 + 3 = 10
 
7 x 3 = 21


Câu 5: